Free Home Delivery & Pickup

     Free Pickup and Delivery Service

हजुर यो तपाई ले सहि सुन्नु भयो । तपाईले अब आप्नो समय कत्ति पनि खेरा फाल्नु पर्दैन । न त फोहोर कपडा लाउन्ड्री लग्नु पर्ने न त धोयको कपडा लिनको लागी लाउन्ड्री जानु पर्ने । हामीले हाम्रो ग्रहाक महानुभवहरुलाई फ्रि होम डेलिभरी र पिक अप सर्भिस पोखरा भरीमा  उपलब्ध गराउने छौ तपाईले मात्र आप्नो समयको तालिका बनाउनुहोस र हामीलाई फोन गनुहोस । यदि तपाई फोन गर्न चाहनुहुन्न तपाईले ( र्म भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ) हामी तपाईहरुको सेवा मा हाजिर छौ । साथै छिटो छरितो साथै गुणस्तरिय सर्भिस दिनकोलागी हामिले हाम्रो ब्रान्च पोखरा भरि खोल्ने लक्ष्यका साथ लामाचौर मा खोलि सकेका छौ ।

Myagdi Laundry & Pest Control Service

Baglung Bus park Branch                                                                         Lamachaur Branch

061-620210/9818702662                                                                    061-620210 /9816175710

9865351657 /9866025029                                                                 9867641950 / 9817108109Free Home Delivery & Pick up Service

Yes it is true, now you don't have to waste time bringing your dirty laundry to the cleaning place or worry to go pickup your washed clothes from the laundry. We are providing pickup and delivery service to our costumers within Pokhara valley.

You just make schedule and we will do it all for you. If you don't have time to go to laundry by yourself just give us a call at 061-620210, 9867641950 for pickup. We will come to your place at your preferred time, pick up your dirty laundry and deliver clean and fresh clothes for you to enjoy.

Pages